کامیاب کاوسی
کامیاب کاوسی
مدیرعامل و مشاور توسعه کسب و کار
شهریار شمسی
شهریار شمسی
عضو هیأت مدیره و مشاور خلق هویت بصری برند
مبینا قدیم‌خان
مبینا قدیم‌خان
عضو هیئت مدیره و مدیر ارتباطات
شایان عبدی
شایان عبدی
موشن گرافیست و انیماتور